Nasza firma świadczy kompleksowe usługi z zakresu BHP, realizujemy wstępne i okresowe szkolenia BHP pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami na terenie Sanoka i okolic, sporządzamy dokumentację BHP w firmie oraz świadczymy kompleksową obsługę firm w zakresie BHP w ramach outsourcingu.

Nadzór i doradztwo BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć obowiązki służby BHP specjalistom z poza zakładu pracy. Nasza firma oferuje absolutny outsourcing w zakresie służby BHP. Przejmujemy obowiązki z omawianego zakresu, Państwo poświęcają zyskany czas i oszczędzone pieniądze na rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Nasza firma przejmuje od Państwa obowiązki związane z nadzorem BHP, takie jak:

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych,
 • opracowywanie dokumentacji ryzyka zawodowego,
 • analiza oraz kontrola stanu BHP w zakładzie pracy,
 • dążenie do poprawy warunków pracy w zakładzie pracy,
 • opracowanie regulaminu pracy,
 • opracowanie instrukcji BHP,
 • oraz inne usługi związane z BHP po konsultacji z Państwem.

 

Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r. z późn. zm.).

Nasze usługi realizujemy, jako kompleksową usługę outsourcingu, którą prowadzimy w sposób ciągły, w ramach podpisanej umowy, jak również jako usługi pojedyncze realizowane na podstawie zlecenia od Państwa.

W ramach jednorazowych usługi wykonujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • audyty stanu bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji
 • badania środowiskowe
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp

Nadzór i doradztwo PPOŻ

Nasza firma oferuje Państwu stały nadzór nad warunkami oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej związanymi z zakładem pracy. Oferujemy absolutny outsourcing w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Podpisując z nami  umowę o stałej współpracy oferujemy:

 • przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów na bieżąco aktualizowanych, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej

Wszystkie powyższe usługi realizujemy również jako jednorazowe zlecenia.

Oferujemy również Państwu:

 • sporządzenie oraz aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.)
 • sporządzenie planu ewakuacji budynku
 • wyposażenie obiektu w znaki i gaśnice
 • prowadzenie próbnych ewakuacji

Nadzór i doradztwo KADROWE

W ramach tej usługi wykonujemy dla Państwa:

 • pełną obsługę kadrową w firmie
 • zakładanie akt osobowych pracowników
 • zakładanie oraz prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy pracowników
 • sporządzanie dokumentów kadrowych związanych ze stosunkiem pracy
 •  

Usługi wykonujemy w ramach:

 • umów o stałej współpracy (outsourcing)
 • jednorazowych zleceń

BHP

 •  SZKOLENIA
 •  OBSŁUGA FIRM
 •  DOKUMENTACJA
 •  DORADZTWO

PPOŻ

 • INSTRUKCJE
 • BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • OPINIOWANIE
 • ZNAKI I GAŚNICE
 • SZKOLENIA

KADRY

 • OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI KADROWEJ
 • USŁUGOWE PROWADZENIE
  AKT OSOBOWYCH
 • DORADZTWO