Szkolenia BHP

Odpowiadając na coraz większe zainteresowanie pracodawców uzupełnieniem obowiązkowych szkoleń bhp wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (D.U. Nr 180 poz. 1860 z póź. zm.), proponujemy profesjonalne usługi w tym zakresie. 

Nasze szkolenia organizowane są według szczegółowego programu szkolenia. W czasie szkoleń zwracamy szczególną uwagę na praktyczne aspekty bezpieczeństwa pracy, oprócz przedstawienia zagadnień teoretycznych uczestnicy trenują na fantomie. Szkolenia prowadzone są przez różnych specjalistów.

Posiadamy własną salę szkoleniową na terenie miasta Sanok dla 20 osób.

Na życzenie Klienta organizujemy kursy wyjazdowe w salach konferencyjnych Zleceniodawców.

W ofercie szkoleniowej proponujemy m.in.:

 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) – wymagane dla wszystkich pracowników

Szkolenia okresowe dla:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • inżynieryjno – technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji)
 •  

Szkolenia specjalistyczne:

 • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łącznie z zajęciami praktycznymi i użyciem fantoma
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej (praktyczne użycie sprzętu gaśniczego)
 • metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych
 •  

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia przeciwpożarowe są szkoleniami prawnie wymaganymi, obejmującymi pracodawcę, a także zatrudnionych pracowników. Nasza firma organizuje szkolenia według szczegółowego programu szkolenia.

W czasie szkoleń zwracamy szczególną uwagę na praktyczne aspekty ochrony przeciwpożarowej w w zakładzie pracy oraz zagadnienia teoretyczne. Również przewidujemy możliwość zorganizowania szkolenia praktycznego z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. Szkolenia prowadzone są przez specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej.

Celem szkolenia przeciwpożarowego jest zapoznanie pracowników z przepisami PPOŻ lub ich utrwalenie.

BHP

 •  SZKOLENIA
 •  OBSŁUGA FIRM
 •  DOKUMENTACJA
 •  DORADZTWO

PPOŻ

 • INSTRUKCJE
 • BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • OPINIOWANIE
 • ZNAKI I GAŚNICE
 • SZKOLENIA

KADRY

 • OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI KADROWEJ
 • USŁUGOWE PROWADZENIE
  AKT OSOBOWYCH
 • DORADZTWO