Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


BHP w firmie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć obowiązki służby BHP specjalistom z poza zakładu pracy. Nasza firma oferuje absolutny outsourcing w zakresie służby BHP. Przejmujemy obowiązki z omawianego zakresu, Państwo poświęcają zyskany czas i oszczędzone pieniądze na rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Nasza firma przejmuje od Państwa obowiązki związane z nadzorem BHP, takie jak:

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych,
 • opracowywanie dokumentacji ryzyka zawodowego,
 • analiza oraz kontrola stanu BHP w zakładzie pracy,
 • dążenie do poprawy warunków pracy w zakładzie pracy,
 • opracowanie regulaminu pracy,
 • opracowanie instrukcji BHP,
 • oraz inne usługi związane z BHP po konsultacji z Państwem.

Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r. z późn. zm.).


Nasze usługi realizujemy, jako kompleksową usługę outsourcingu, którą prowadzimy w sposób ciągły, w ramach podpisanej umowy, jak również jako usługi pojedyncze realizowane na podstawie zlecenia od Państwa.

W ramach jednorazowych usługi wykonujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • audyty stanu bhp
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji
 • badania środowiskowe
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp

 

DORADZTWO

SZKOLENIA 

NADZÓR

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?