Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.Podsumowanie 2016 roku w firmie

Dla naszej firmy rok 2016 był bardzo pracowitym czasem. Objęliśmy nadzorem kilka nowych przedsiębiorstw, które stawiają przed nami coraz to nowsze i ciekawsze wyzwania oraz poszerzają horyzonty związane z naszą działalnością usługową. 

Przeszkoliliśmy na szkoleniach okresowych oraz wstępnych ponad pół tysiąca pracowników, oraz pracodawców. Był to przełomowy rok pod tym względem, ponieważ w pełni mogliśmy korzystać z naszego biura, w którym znajduje się sala szkoleniowa dla 20 osób wraz ze sprzętem multimedialnym oraz fantomem.

Braliśmy udział w różnych przedsięwzięciach na terenie naszego powiatu. Najważniejszym z nich były ćwiczenia  służb i podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pt. „Sanok Skansen 2016”

Nieco wcześniej braliśmy udział w ćwiczeniach próbnej ewakuacja w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie -gmina Bukowsko. 

W ostatnich  miesiącach  2016 roku mieliśmy przyjemność przeprowadzenia szkoleń bhp oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla osadzonych, w kilku zakładach karnych na terenie naszego regionu, w związku z prowadzeniem  przez jedną z firm szkoleń pt. "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z cyklem zajęć  z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej".

Mamy nadzieję, że rok 2017  będzie dla naszej firmy równie pracowity, jak poprzedni. Dziękujemy wszystkim współpracującym firmom, przedsiębiorcom oraz innym instytucjom, z którymi mieliśmy i mamy przyjemność współpracować.

 


Wzrost płacy minimalnej                      od 01.01.2017 r.

Od nowego roku płaca minimalna wyniesie 2000 zł brutto. Oznacza to wzrost najniższej krajowej o 150 zł brutto dla każdej takiej umowy. W związku z tym stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych wyniesie 13 zł za godzinę pracy i będzie waloryzowana przy każdej zmianie płacy minimalnej w przyszłych latach.


Nowy obowiązek pracodawcy od dnia 01.09.2016 r.

Od dnia 01.09.2016 r. weszły istotne zmiany dotyczące obowiązku pracodawcy wobec pracownika. "Najpierw umowa potem praca"- tak w skrócie można nazwać zmianę, która narzuca obowiązek potwierdzenia na piśmie pracownikowi podstawowych ustaleń dotyczących umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy. Zmiana ta kończy tzw. syndrom pierwszej dniówki. Za brak potwierdzenia warunków umowy na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy może grozić  kara grzywny od 1 do 30 tys. zł.

 


 

Wypadki przy pracy w 2015 r.

W 2015 r.  liczba zgłoszonych poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła nieco ponad 87  tys. osób i była mniejsza o ponad 1% w stosunku roku ubiegłego. Z  danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny w marcu 2016 r. wynika, że:

-wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim uległy 86824 osoby  ,

-wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała uległy 495 osoby,

-wypadkom śmiertelnym — 303 osoby (jest to ponad 15% więcej niż w 2014).


Zmiany w przepisach kodeksu pracy w 2016 r.

Od 22 lutego 2016 roku weszły w życie najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy przepisy kodeksu pracy, dotyczące:
- rodzajów umów,
- okresów wypowiedzenia,
- limitowania umów,

Obecnie pozostały tylko trzy rodzaje umów o pracę: na czas określony, na czas nieokreślony, na okres próbny. Zniknęły umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo.

 

Za najważniejsze zmiany uważa się te, dotyczące umów o pracę na czas określony.
Zgodnie ze zmianami umowa zawarta na czas określony może zostać zawarta tylko trzy razy, maksymalnie na 33 miesiące z tym samym pracodawcą, jeżeli jeden z tych dwóch progów zostanie przekroczony, automatycznie umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Przerwa między kolejnymi umowami nie ma znaczenia jak przed zmianami przepisów.

 

Umowa na okres próbny może zostać zawarta maksymalnie do trzech miesięcy, aby sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwość jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Od 22 lutego 2016 r. ponowne zatrudnienie tego pracownika na okres próbny jest możliwe wyłącznie, wtedy gdy:
- pracownik ten zostanie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
- po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę z tym samym pracodawcą na to samo stanowisko.

 

Również tego dnia weszły przepisy dotyczące zmiany okresów wypowiedzenia umów terminowych, jak i bezterminowych i wynoszą:
● 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
● 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
● 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 


"Kontrole w firmach bez zapowiedzi"- od dnia 19.01.2016 r.

Od dnia 19.01.2016 r. Inspektorzy Pracy mogą kontrolować firmy na tzw. "legitymację", czyli bez siedmiodniowego uprzedzenia  zakładów pracy. Wynika to po decyzji szefowej PIP pani Iwony Hickiewicz.

Kontrola PIP dotyczy: pracodawców, przedsiębiorców niebędących pracodawcami, na rzecz których, czynności wynikające ze stosunku pracy wykonują osoby fizyczne, oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Inspektorzy PIP mogą przeprowadzić kontrolę o każdej porze dnia i nocy bez wcześniejszego uprzedzenia przedsiębiorcy. Podczas kontroli inspektorzy mają prawo wejść do obiektów oraz pomieszczeń firmy, którą kontrolują. Więcej na temat praw i obowiązków podczas kontroli znajdą Państwo w USTAWIE z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

DORADZTWO

SZKOLENIA 

NADZÓR

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?