Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.Międzynarodowa konferencja - Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń. 

W miesiącu wrześniu przebywaliśmy w Krakowie na Konferencji która była skierowana  do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także pracowników akademickich i studentów.

Tematyka konferencji dotyczyła wymogów prawa w zakresie przygotowania osób, obiektów i ruchomości do ewakuacji, podstawowych zasad w zakresie ewakuacji, a także przedstawione zostały zasady przygotowania obiektów do ich użytkowania w sytuacjach awaryjnych, jakimi są pożary, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury oraz działania terrorystyczne i przestępcze.


Próbne ewakuacje  budynków Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ulicach Kościuszki i Sienkiewicza

Pod koniec sierpnia nasza firma nadzorowała oraz brała czynny udział  w próbnych ewakuacjach dwóch budynków Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których znajdują się ważne jednostki użyteczności publicznej. W akcji brało udział kilka jednostek Państwowej Straży Pożarnej z Sanoka.

 


Wypadki po 3 kwartałach w roku 2016

Z danych przedstawionych przez GUS, przez pierwsze III kwartały liczba wypadków wzrosła nieznacznie w porównaniu z III kwartałami roku 2015,  bo o niecały 1%. Łącznie prawie 60 tys. osób zostało poszkodowanych w związku z tymi wypadkami w pracy. Najczęstszą przyczyną wypadków w pracy było nieprawidłowe zachowanie się pracownika. 132 osoby uległy wypadkowi ze skutkiem śmiertelnym – jest to spadek o ponad jedną trzecią w porównaniu z tym okresem w  roku poprzednim.


Szkolimy Galerię Sanok

Marzec jest miesiącem, w którym zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja całego budynku Galerii Sanok. Nasza firma bierze czynny udział w przygotowaniach oraz będzie nadzorować całą akcję.


Przypominamy o minimalnej temperaturze w pomieszczeniach pracy

 

Temperatura w pomieszczeniach biurowych lub innych,  w których wykonywana jest praca lekka, nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Natomiast w halach produkcyjnych pracownicy muszą mieć minimum 14 stopni Celsjusza, chyba że ze względów technologicznych potrzebna jest niższa temperatura.

Przy ciężkich pracach na zewnątrz, przepisy nie regulują granicy temperatury, do której pracownicy mogą pracować. Natomiast pracodawca powinien zapewnić takiemu pracownikowi ciepłą odzież, gorące napoje, oraz gorące posiłki profilaktyczne, jeżeli temperatura powietrza spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza . Pracodawca powinien również zapewnić pomieszczenie (temp. min 16 stopni),           w którym pracownik może się ogrzać lub zmienić odzież.

DORADZTWO

SZKOLENIA 

NADZÓR

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?